SODOMA VULGAN, advokáti

Advokátska kancelária SODOMA VULGAN, advokáti vznikla 11. novembra 2011 ako združenie advokátov založené na dlhodobej spolupráci jej dvoch hlavných partnerov, Mgr. Tomáša Sodomu, LL.M. a JUDr. Mariána Vulgana. Od júla roku 2014 poskytuje služby ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídli v Bratislave.

Spolupracuje so spriaznenými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi a ďalšími odborníkmi a konzultantmi v oblasti podnikateľského poradenstva (daňoví poradcovia, účtovní poradcovia, audítori) na území celej Slovenskej republiky.

Zohľadňuje ekonomickú situáciu klienta a pri poskytovaní právnych služieb okrem právneho hľadiska sleduje aj daňové a účtovné dopady navrhovaného riešenia so snahou dosiahnuť podnikateľský zámer klienta.

Chráni záujmy svojich klientov, zachováva mlčanlivosť, vyhýba sa možným konfliktom záujmov, snaží sa o nadštandardný a osobný prístup ku klientovi, dlhodobý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a o jeho maximálnu spokojnosť.

Má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti vo výške 1 500 000 EUR na každého advokáta a zodpovedá za škodu vzniknutú porušením jej povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Náš tím:

Mgr. Tomáš Sodoma LL.M. (advokát)

Mgr. Tomáš Sodoma LL.M. (advokát)

JUDr. Marián Vulgan (advokát)

JUDr. Marián Vulgan (advokát)

Ing. JUDr. Tomáš Caban  (advokátsky koncipient)

Ing. JUDr. Tomáš Caban (advokátsky koncipient)

Mgr. Monika Brunová (advokátsky koncipient)

Mgr. Monika Brunová (advokátsky koncipient)

Mgr. Peter Šikulínec (advokátsky koncipient)

Mgr. Peter Šikulínec (advokátsky koncipient)

Staňte sa aj Vy súčasťou SODOMA VULGAN, advokáti

Staňte sa aj Vy súčasťou SODOMA VULGAN, advokáti

Naša filozofia:

  • „tailormade“ riešenia, teda riešenia „šité priamo na mieru“, kde individuálnym prístupom ku každému klientovi dosahujeme maximálnu efektívnosť pri vyriešení každého právneho problému
  • možnosť dlhodobej spolupráce, s cieľom poskytnúť klientovi komplexné poradenstvo s účelom dosiahnutia maximálnej prevencie
  • právna pomoc a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, najmä však v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností (tzv. korporátne právo), občianskeho práva, konkurzného práva, správneho práva, daňového práva, pracovného práva, autorského práva, trestného práva
  • právne služby v slovenskom, v českom, v anglickom a v nemeckom jazyku
  • právne služby rýchlo, účinne a na vysokej profesionálnej úrovni pre klientov zo Slovenskej republiky i zo zahraničia