Referencie

Advokátska kancelária SODOMA VULGAN, advokáti poskytuje právne služby slovenským i zahraničným klientom v rôznych oblastiach práva. Pri poskytovaní právnych služieb je samozrejmosťou zachovávanie mlčanlivosti, prísna dôvernosť informácií, odovzdaných dokumentov a lojalita.