Časté otázky

Ako bude prebiehať naša spolupráca? Musím prísť osobne?
Netreba osobne, v skutočnosti je to ľahšie, ako ste si mysleli. Šetríme Váš čas, preto si vieme veci odkonzultovať telefonicky aj emailom a väčšinu dokumentov riešime elektronicky. Využívame dostupné komunikačné technológie (napr. TEAMS, Skype) a konzultáciu vedieme aj s možnosťou online zdieľania dokumentov. Klient má tak k dispozícii aj vizuálne pripravované dokumenty v reálnom čase.

Ako prebieha úvodné stretnutie, resp. konzultácia? Ako sa naň pripraviť?
Najdôležitejšie pre nás je, aby Ste po našom prvom stretnutí alebo telefonáte plne rozumeli Vášmu problému a jeho riešeniu. Nie je potrebné, aby ste sa obávali alebo špeciálne pripravovali. My sa Vás budeme pýtať otázky, na ktoré nám budete svojimi slovami a pochopením odpovedať, pričom za Vás zanalyzujeme Váš prípad a vysvetlíme Vám Vašu situáciu a aj Vaše možnosti. Ak prípadne disponujete dokumentmi, tieto nám stačí zaslať emailom a my sa za Vás zorientujeme aj v nich.

Akým spôsobom je Vás najlepšie kontaktovať?
Emailom, táto forma sa osvedčila, email sa zaznamená do systému a niektorý z kolegov sa mu venuje a reaguje. Samozrejme je nás možné kontaktovať aj telefonicky, prípadne cez kontaktný formulár na naše webovej stránke. Osobne sme dostupní v pracovnom čase v sídle našej kancelárie, avšak stretnutie je vždy vhodné si vopred dohodnúť niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

Poskytujete služby aj pre klientov mimo Bratislavy a Slovenska?
Áno, máme klientov aj mimo Bratislavy, z celého Slovenska a aj zo zahraničia, ktorí pôsobia na Slovensku a potrebujú sa zorientovať v legislatíve ako aj mať partnera, ktorý za nich vyrieši potrebné veci na úradoch, súdoch, či v každodennej rutine.