My sme Sodoma Vulgan, advokáti

Advokáti, na ktorých sa môžete spoľahnúť

Sme advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, pričom v rámci spolupráce s overenými advokátmi pôsobíme na celom území Slovenskej republiky. Od roku 2011 chránime záujmy našich klientov a budujeme s nimi osobný vzťah založený na vzájomnej dôvere. Našim cieľom je dosiahnuť Vašu maximálnu spokojnosť.

Pri poskytovaní právnych služieb zohľadňujeme vašu ekonomickú situáciu a okrem právneho hľadiska sledujeme aj daňové a účtovné dopady navrhovaného riešenia na vami sledovaný zámer. Zistiť Vaše potreby a presne dešifrovať vaše problémy je podľa nás základ budúceho úspechu a vzájomnej dôvery.

V záujme zabezpečenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti má naša kancelária uzatvorené poistenie na poistnú sumu 3 000 000 €.

Naše princípy a spôsob práce

Klient na prvom mieste/Profesionálny prístup
Hľadáme to najvhodnejšie riešenie pre klienta, pri čom zachovávame profesionálny prístup založený na prehlbovaní odborných vedomostí a praktických skúseností.

Na mieru šité riešenia
Hoci sú dva prípady veľmi podobné, niekedy je treba pre spokojnosť klienta zvoliť úplne iný postup. Individuálnym prístupom ku každému klientovi dosahujeme maximálnu efektívnosť pri riešení vašich právnych problémov.

Komplexné informovanie o procese/Podmienky odkomunikované vždy vopred
Zrozumiteľne Vám vysvetlíme, ako bude prebiehať proces riešenia Vášho problému a priebeh jednotlivých krokov s Vami konzultujeme.

Efektívna komunikácia/Rýchle doručenie služieb a odpovedí
Komunikácia prispôsobená slovníku klienta. Po rokoch praxe sme vyladili chod našej kancelárie. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať priamo na mieste alebo si dohodneme termín, v ktorom sme Vám schopní reagovať.

Šetrenie času vďaka efektivite/Čas sú peniaze
Elektronická komunikácia, aj počas stretnutia a promptné reagovanie. Naša kancelária využíva moderné technológie pre elektronické vedenie spisovej agendy a komunikáciu, so zabezpečením dát, čím dosahujeme pre klienta vyššiu efektivitu za finančne výhodných podmienok.

Náš tím

Spoznajte náš tím, ktorý tu je pre vás