Súhlas so spracovaním osobných údajov

pre účel poskytovania informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach, zasielania článkov, obchodných a reklamných materiálov

Dotknutá osoba má záujem o doručovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach a zasielanie článkov bez toho, aby potrebovala poskytnúť aj právne služby a uzatvorila s Advokátskou kanceláriou zmluvu o poskytovaní právnych služieb.

Pre tento účel udeľuje Advokátskej kancelárii súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Zároveň dotknutá osoba vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré vo formulári uviedla, poskytla dobrovoľne a sú pravdivé.

Tento súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, za ktorým boli poskytnuté a berie na vedomie možnosť svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Zároveň dotknutá osoba poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu, pre účel poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov Advokátskej kancelárie v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii a v zmysle § 3 zákona 147/2011 Z.z. o reklame.