Naše sídlo

SODOMA VULGAN, spol. s r.o.
Advokátska kancelária

Kominárska 2,4
budova DOPRAVOPROJEKT, a.s.
831 04 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: office@sodomavulgan.sk

IČO: 47 254 084
DIČ: 20 241 127 61
IČ DPH: SK 20 241 127 61
OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 98033/B

Bankové spojenie
IBAN: SK3709000000005059288574
(číslo účtu: 5059288574/0900)
BIC: GIBASKBX

Pošlite nám správu

Ak máte otázky, ktoré by ste nám chceli položiť, neváhajte a napíšte nám cez kontaktný formulár, prípadne nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch:

Kontakty

Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M.
advokát
E-mail: sodoma@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 905 968 917

Mgr. Daniela Hlobíková, PhD.
advokátsky koncipient
E-mail: hlobikova@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 907 681 804

JUDr. Marián Vulgan
advokát
E-mail: vulgan@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 903 719 171

Mgr. Matúš Bella
advokátsky koncipient
E-mail: bella@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 907 681 804

JUDr. Jozef Kleberc
advokát
E-mail: kleberc@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 907 681 804

Mgr. Alena Blažovská
office manager
E-mail: asistent@sodomavulgan.sk

JUDr. Katarína Zacharová LL.M.
advokátsky koncipient
E-mail: zacharova@sodomavulgan.sk
Tel.: +421 907 681 804