Mgr. Alena Blažovská

Office manager

Tomáš sa orientuje najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva a práva cenných papierov zahŕňajúc aj poradenstvo v oblasti družstevných podielnických listov (DPL). Rovnako poskytuje služby pri zastupovaní klientov v otázkach náhrady škôd pri porušení súťažného práva EÚ.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Naša office managerka pre vás zabezpečí:

  • AAA
  • BBB
  • CCC
  • DDD

Pracovné skúsenosti:

  • 2007 – 2011 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Mgr.
  • 2013 – Notthingam Trent University – titul LL.M. (dizertačná práca na tému „Súkromnoprávne uplatňovanie nárokov pri porušení súťažného práva EÚ“)

E-mail: asistent@sodomavulgan.sk