JUDr. Marián Vulgan

Advokát

Od roku 2007 do roku 2011 získal prax ako advokátsky koncipient vo viacerých advokátskych kanceláriách. Je jedným zo spoluzakladateľov a vedúcich partnerov Advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN, advokáti.

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Právne poradenstvo poskytuje v oblasti:

 • obchodného práva, kde sa venuje najmä slovenským obchodným spoločnostiam so zameraním sa na komplexné pokrytie právnych potrieb klienta od založenia spoločností, správu spoločností až po zrušenie,
 • občianskeho práva, v ktorom sa venuje najmä zastupovaniu v konaniach o náhradu škody, rodinnému právu, vyporiadaniu spoluvlastníckych vzťahov a BSM a nehnuteľnostiam,
 • autorského práva,
 • pracovného práva,
 • vymáhania a správy pohľadávok, a to v súkromnom ako aj verejnom sektore

Z doterajších skúseností uvádzame:

 • Bol jednou z vedúcich osobností tímu, ktorý realizoval likvidáciu dcérskej spoločnosti zahraničnej banky patriacej do medzinárodnej skupiny.
 • Asistoval pri finančnom vysporadúvaní ukončenia vzájomnej obchodnej spolupráce finančných spoločností v objeme niekoľko miliónov EUR.
 • Konzultoval a dohliadal na realizáciu medzinárodných obchodov.
 • Pôsobí vo výbore pozemkového spoločenstva podielového vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov.

Vzdelanie:

 • 2007 – 2011 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Mgr.
 • 2011 – Vysoká škola v Sládkovičove – titul JUDr.

Tel.: +421 903 719 171
E-mail: vulgan@sodomavulgan.sk