Mgr. Daniela Hlobíková, PhD.

Advokátsky koncipient

Tomáš sa orientuje najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva a práva cenných papierov zahŕňajúc aj poradenstvo v oblasti družstevných podielnických listov (DPL). Rovnako poskytuje služby pri zastupovaní klientov v otázkach náhrady škôd pri porušení súťažného práva EÚ.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Z doterajších skúseností uvádzame:

  • AAA
  • BBB
  • CCC
  • DDD

Vzdelanie:

  • AAA
  • BBB

Tel.: +421 907 681 804
E-mail: hlobikova@sodomavulgan.sk