• Založenie a registrácia
  • Správa a vedenie spoločností
  • Dohody spoločníkov/akcionárov
  • Prevody obchodných podielov, akcií
  • Rozdelenie, splynutie, zlúčenie
  • Zrušenie / likvidácia / konkurz