• Autorské zmluvy na zhotovenie diela na objednávku
  • Licenčné zmluvy
  • Ochrana autorských práv
  • Ochranné známky
  • Ochrana obchodného mena, know how