• Due diligence v súvislosti s právnymi možnosťami kúpy, resp. predaja podniku
  • Príprava zmluvnej dokumentácie (predaj podielu/akcií obchodnej spoločnosti, predaj podniku, splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie obchodnej spoločnosti)
  • Zastupovanie vo vzťahu k dotknutým orgánom verejnej správy