• Družstevné podielnické listy
  • Práva a povinnosti členov družstiev
  • Problematika nájmov poľnohospodárskej pôdy
  • Pozemkové spoločenstvá