• Predsúdne rokovania
  • Vypracovanie a podávanie žalôb
  • Zastupovanie pred súdmi SR vrátane pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR
  • Zastupovanie pred orgánmi verejnej správy
  • Zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní