SODOMA VULGAN, spol. s.r.o.
Advokátska kancelária

Kominárska 2,4
budova DOPRAVOPROJEKT, a.s.
831 04 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: office@sodomavulgan.sk

IČO: 47 254 084
DIČ: 20 241 127 61
IČ DPH: SK 20 241 127 61
OR: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 98033/B

Bankové spojenie
IBAN: SK3709000000005059288574
(číslo účtu: 5059288574/0900)
BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8702000000004496657257
(číslo účtu: 4496657257/0200)
BIC: SUBASKBX