• Vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru
  • Práva a povinnosti zamestnancov aj zamestnávateľov
  • Vyhotovenie zmluvnej dokumentácie
  • Zodpovednosť za škody
  • Uplatňovanie nárokov zamestnancov aj zamestnávateľov