Teraz je ten správny čas na registráciu ochrannej známky

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov Európska komisia spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vytvorili iniciatívu, ktorej cieľom je priama finančná podpora európskych podnikateľov pri registrácií ochranných známok a dizajnov.

Finančná podpora vo forme 50 % správneho poplatku (max. 1.500 EUR) sa poskytuje pri registrácii ochrannej známky na vnútroštátnom úrade ako aj pri registrácii ochrannej známky EÚ prostredníctvom EUIPO.

Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať od 1. marca 2021.

Viac informácií je dostupných na stránkach EUIPO – Grantový fond pre MSP – OZEÚ (europa.eu) a v článku Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov (akt. 20.1.2021).

 Čo je to ochranná známka a aký má význam pre podnikanie?

Ochranná známka je registrované označenie tovarov a služieb, ktorého primárnou úlohou je rozlíšiť tovary a služby od konkurencie. Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek graficky znázorniteľné označenie, najčastejšie sú však registrované slovné, obrazové alebo kombinované označenia (príklady sú uvedené tu: Príklady ochranných známok (europa.eu)).

Ochranná známka pomáhať chrániť majiteľa pred parazitovaním zo strany konkurencie a poskytuje majiteľovi ochrannej známky monopolné postavenie na určitom území na využívanie registrovaného označenia k vymedzeným kategóriám tovarov a služieb. Je účinným propagačným nástrojom a zároveň účinnou ochranou investícií do marketingu.

Z pohľadu spotrebiteľov ochranné známky zbavujú tovar a služby anonymity, uľahčujú ich orientáciu v neprebernom množstve tovarov a služieb na trhu a poskytujú im určitú garanciu kvality, ktorú majú s danou ochrannou známkou spojenú.

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.